Rewitalizacja Rynku

Celem projektu jest uzyskanie przestrzeni Starego i Nowego Rynku oraz przyległych ulic, jako przestrzeni o współczesnym wyrazie, respektującej charakter miejsca, uwidaczniającej zapis historii zawarty w tkance miasta, z podkreśleniem zasadniczych osi kompozycyjnych i widokowych. Płyta rynku stanowi ogólnodostępną, uniwersalną i wielofunkcyjną przestrzeń, pozwalającą na elastyczne jej aranżowanie i różnorodne użytkowanie. Została ona uporządkowana w sposób, zapewniający odpowiednią ekspozycję kościoła św.Trójcy. Usunięto przesłaniającą zieleń wysoką znajdującą się na osi widokowej pomiędzy kościołem a wejściem na rynek z ul. Klasztornej. Kierunek ten został podkreślony w posadzce pasem nawierzchni o jaśniejszym kolorze, oraz przez zlokalizowanie na osi dominanty fontanny. Pozostałe obiekty małej architektury, kubaturowe a także zieleń wysoką, umiejscowiono w dwóch, narożnych obszarach. Przyjęto zachowanie istniejących drzew, nie kolidujących z projektowanym rozwiązaniem. W północno-zachodnim narożniku zlokalizowano targowisko, przewidując dla niego stałe stragany w zunifikowanej formie.
  • lokalizacja: Raków Rynek
  • projekt konkursowy: III Nagroda
  • powierzchnia użytkowa: 38 467 m2