Zagospodarowanie Rynku

Nowy Rynek to podniesienie jakości centrum miasta. Założeniem projektowym jest uzyskanie współczesnej przestrzeni publicznej w centrum Chorzowa. Celem jest stworzenie przyjaznej i atrakcyjnej dla mieszkańców wielofunkcyjnej przestrzeni Rynku jako interesującej wizytówki miasta otwartej dla przyjezdnych. Projekt zakłada utworzenie trzech podstawowych ogólnodostępnych stref funkcjonalnych: płyty rynku, strefy zieleni urządzonej oraz przestrzeni pod estakadą. Wszystkie nowoprojektowane funkcje pod estakadą scala szeroki trakt w formie łamanej ramownicy tworzącej naprzemiennie powierzchnię posadzek, ścian i stropów. Element ten dominuje w założeniu, wyróżnia się kolorem zielonym - barwą powszechnie spotykaną w naturze i nadaje rytm wydzielonym sektorom a zaproponowane rozwiązania projektowe wpisują się w bryłę istniejącej estakady. Na elementach małej architektury zamieszczono ciekawostki związane ze strukturą miasta Chorzowa oraz jego historią, a także praktyczne informacje dla podróżnych.
  • lokalizacja: Chorzów, Rynek
  • zamawiający: Miasto Chorzów
  • projekt konkursowy: Wyróżnienie