profil działalności naszego biura projektowego

Wykonujemy wielobranżowe projekty budowlane, wykonawcze oraz powykonawcze dla nowoprojektowanych obiektów jak i budynków istniejących w zakresie przebudowy, rozbudowy, nadbudowy czy remontu. Zakres projektu obejmuje wszystkie branże: architekturę, konstrukcję, instalacje sanitarne, elektroenergetyczne oraz drogowe wraz z ich koordynacjami.

 

Sporządzamy wnioski o wydanie Decyzji o pozwolenie na budowę oraz monitorujemy proces jej uzyskania. Występujemy o warunki techniczne oraz składamy wnioski o uzyskanie Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (WZiZT) oraz przechodzimy przez wszystkie konieczne procedury administracyjne.

 

 

Oferujemy wielowariantowe projekty koncepcyjne ułatwiające Inwestorowi podjęcie dalszych kroków co do przyszłej inwestycji. Zakres oraz formę koncepcji ustalamy indywidualnie wspólnie z Inwestorem.

 

Przygotowujemy analizy chłonności działek wraz z analizami nasłonecznienia i przysłaniania. Przed zakupem przez Inwestora nieruchomości badamy opłacalność przyszłej inwestycji oraz informujemy o potencjalnych zagrożeniach. Sprawdzamy techniczne możliwości oraz dostępność mediów.

Doradzamy w sprawach technicznych oraz formalno-prawnych z zakresu obowiązujących przepisów Prawa Budowlanego i Rozporządzeń technicznych oraz w kwestiach rozwiązań materiałowo-budowlanych. Analizujemy poprawność rozwiązań projektowych.

Projektujemy wnętrza prywatnych mieszkań i domów oraz powierzchni komercyjnych. Zakres projektu ustalamy Indywidualnie z Inwestorem. Proponując wielowariantowość rozwiązań projektowych czuwamy nad budżetem Inwestora. Kompleksowo zapewniamy najwyższej jakości wykonawstwo przy realizacji naszych projektów.

W trakcie prowadzenia nadzorów autorskich na budowie dbamy o poprawność prowadzenia robót budowlanych zgodnie z zobowiązującymi przepisami oraz z zatwierdzoną dokumentacją budowlaną. W razie konieczności wprowadzamy rozwiązania zamienne i opracowujemy dokumentację zamienną dla powstałych utrudnień wykonawczych.

Przygotowujemy pełną dokumentację budowlaną niezbędną do uruchomienia procedur przetargowych, prowadzenia rozmów z kredytodawcą czy firmami wykonawczymi. Wykonujemy przedmiary robót, kosztorysy uproszczone, szczegółowe, specyfikacje techniczne wykonywania robót.

lokalizacja naszych projektów