Przebudowa i rozbudowa Urzędu Miasta

Zaprojektowana rozbudowa Urzędu Miasta stanowi kompletną pierzeję północno-wschodnią Skweru Miast Partnerskich. Proponowane rozwiązanie w pełni gwarantuje właściwe utworzenie skweru nadając właściwą nadrzędną rangę projektowanemu budynkowi, także w kolejnych etapach realizacji zabudowy. Budynkowi nadano skalę nawiązującą do zabudowy bezpośrednio do niego przylegającej. Fasadę frontową rozbito wizualnie na mniejsze odcinki, ze zwieńczeniem w formie szczytów. Dla odróżnienia od autentycznej, historycznej zabudowy, fasadzie nadano zdecydowanie nowoczesny, syntetyczny charakter kompozycji. Charakterystycznym elementem są osłony przeciwsłoneczne wykonane z cegły, formą i materiałem nawiązują to tradycji budownictwa ceglanego, oraz typowego dla gotyku wertykalizmu – są swoistą metaforą strzelistości i ażurowości maswerków, czy motywów rytmów i wiązek ceglanych służek.
  • lokalizacja: Kołobrzeg, pl. Ratuszowy
  • zamawiający: Urząd Miasta w Kołobrzegu
  • konkurs architektoniczny: projekt koncepcyjny
  • powierzchnia użytkowa: 2850 m2