Zagospodarowanie fragmentu ul. Piotrkowskiej

Biorąc pod uwagę istniejące uwarunkowania i predyspozycje poszczególnych obszarów, postanowiono uporządkować i różnicować przestrzeń według następującego schematu – podziału na bloki funkcjonalne: Rejon al. Zachodniej / Kościuszki: obszar o maksymalnej dostępności komunikacyjnej, koncentrujący funkcje takie jak parkingi, przystanki komunikacji publicznej, stanowiący komunikacyjne zaplecze dla terenów przyległych. Charakter wielkomiejski, ruchliwy. Charakterystyczne funkcje zabudowy: biura, hotele, handel,ul. Piotrkowska: główny deptak miasta. Przyjazna użytkownikowi przestrzeń publiczna, wyłączona z ruchu kołowego, o historycznym charakterze, koncentrująca funkcje centrotwórcze, kultury, rozrywki i handlu. Rejon ul. Sienkiewicza : uspokojona część miasta, o ograniczonym ruchu, kameralnym, historycznym charakterze, atrakcyjna jako lokalizacja dla ekskluzywnych mieszkań, czy biur.
  • lokalizacja: Łódź, ul. Piotrkowska
  • zamawiający: Miasto Łódź
  • konkurs architektoniczny: projekt koncepcyjny