The Travel Corporation Polska

Biura The Travel Corporation Polska opracowane zostały w oparciu o profil działalności firmy skupiający się wokół podróży. Pracownikom korzystającym z wnętrz biurowych ma towarzyszyć atmosfera planowania wycieczek oraz odwiedzania najróżniejszych zakątków globu. W projekcie zastosowana została wykładzina odwzorowująca schematyczną mapę podróży poprzez łączenie kolejnych punktów, przemieszczania się między nimi różnymi środkami transportu oraz korzystanie z różnorodnych aktywności. Ponad tym znajduje się delikatnie zachmurzone niebo, na którym dynamicznie przemieszczają się drobne chmury, co zostało odwzorowane poprzez kolorystykę stropu oraz nieregularnie rozmieszczone panele akustyczne. Centralnym miejscem biura jest przestrzeń meet-up kształtowana górskimi warstwicami odwzorowanymi na wykładzinie oraz w wyspach stanowiących siedziska. W przestrzeniach pomocniczych takich jak toalety pojawiają się wątki zaczerpnięte między innymi z zamglonego alpejskiego lasu czy nowojorskiego metra.
  • lokalizacja: Katowice ul. Wrocławska 54
  • zamawiający: The Travel Corporation
  • projekt realizacyjny: biura oddane do użytkowania
  • powierzchnia użytkowa: 978 m2