Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej

Modernizacja i rozbudowa budynku Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Współczesny budynek użyteczności publicznej, oszczędny w wyrazie architektonicznym, spójny formalnie oraz harmonijnie wpisany w otaczającą istniejącą zabudowę. Formę budynek czerpie z wyjątkowej tradycji zabytkowej architektury Torunia. Kluczem do formalnego powiązania nowej kubatury z istniejącą zabytkową tkanką, jest wyraźne odniesienie się z szacunkiem do kontekstu, ducha miejsca i tożsamości, poprzez wprowadzenie współczesnej formy, tektoniki, materiału oraz detalu, które w połączeniu z historyczną zabudową, podkreślą jej walory, charakter oraz dopełnią przestrzeń.
  • lokalizacja: Toruń ul. Prosta 32
  • zamawiający:: Komenda Wojewódzka PSP w Toruniu
  • organizator:: SARP Oddział Toruń
  • powierzchnia użytkowa:: 2732 m2