Projekt urbanistyczno-architektoniczny osiedla mieszkaniowego.

Zaprojektowany układ urbanistyczny odwołuje się do układu i wartości śląskich osiedli patronackich - "FAMILOKÓW". - wyraz architektoniczny jako dopełnienie prostoty założenia i budujący tożsamość struktury miejsca. Wnętrze każdej z jednostek urbanistycznych tworzy przestrzeń o przyjaznej dla człowieka skali, a prostota i czytelność jej zabudowy zachęca do spędzania czasu "na swoim podwórku" wraz z innymi uczestnikami życia społeczności lokalnej dla danego kwartału.
  • lokalizacja: Zabrze ul. Łąkowa
  • zamawiający: TDJ Estate Sp. z o.o.
  • konkurs zamknięty : III Nagroda
  • powierzchnia terenu: 22,6 ha
  • pow. użytkowa mieszkań: 64 202 m2
  • ilość jednostek mieszkalnych: 940
  • ilość miejsc postojowych: 1380