Zespół budynków wielorodzinnych

Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych w dzielnicy Warszawa Włochy to wartościowa przestrzeń dla mieszkańców z wyraźnym podziałem funkcjonalnym na przestrzenie publiczne, półprywatne i prywatne. Czytelny układ komunikacji umożliwia etapowanie inwestycji. Obszar pomiędzy budynkami będzie pełnił funkcję rekreacyjną i społeczną, zapewniając kontynuację istniejących ścieżek rozbudowując istniejącą siatkę sklepów i lokalów o dodatkowe przestrzenie komercyjne i administracyjne. Zaprojektowano trzy jedenastokondygnacyjne budynki dwuklatkowe, w układzie korytarzowym z parterem usługowym Obsługę komunikacyjną zapewniają dwie drogi dojazdowe z ulicy 1 Sierpnia połączone drogą wewnętrzną oraz trzy wjazdy do garaży podziemnych.
  • lokalizacja: ul. 1-go Sierpnia
  • zamawiający : Miasto Stołeczne Warszawa
  • ilość mieszkań: 380
  • powierzchnia użytkowa: 17 088 m2