Projekt dworca PKP i PKS

Założeniem autorskim jest uzyskanie spójnej, atrakcyjnej formy, integrującej przewidziane funkcje dworców oraz funkcje im towarzyszące, kształtującej przestrzeń publiczną . Projektowane budynki wtopiono częściowo w skarpę nasypu kolejowego oraz nadano im wspólną, łagodną sylwetę przez założenie wspólnego zadaszenia. Zaakcentowano wejście do hallu głównego dworca przez nadanie w tym miejscu największej wysokości, tworząc tym samym dyskretną dominantę, zamykającą m.in. oś ul. Dworcowej. Kluczowym posunięciem prowadzącym do uzyskania przyjaznej dla człowieka przestrzeni publicznej jest przebudowa al. Armii Krajowej. Zaproponowano więc jej przewężenie oraz na krótkim odcinku prowadzenie w tunelu. Uzyskano dzięki temu ciągłą jednopoziomową, dostępną dla pieszego przestrzeń przed budynkiem dworca. Zapewnia ona łatwą, naturalną orientację oraz bezkolizyjne przejścia we wszystkich kierunkach. Takiemu rozwiązaniu sprzyja także naturalne ukształtowanie terenu, z najwyższym punktem z rejonie ul. Dworcowej.
  • lokalizacja: ul. Dworcowa, Koszalin
  • zamawiający: Miasto Koszalin
  • konkurs architektoniczny: projekt koncepcyjny
  • powierzchnia użytkowa: 7120 m2