Zespół budynków mieszkalnych

Układ urbanistyczny projektowanego założenia opiera się na trzech "warstwach" struktury przestrzennej zabudowy: zwartej, uporządkowanej i rozproszonej. Determinują one w pewnym stopniu zarówno charakter przestrzeni, jak i jej funkcję. Zwarte struktury zabudowy izolują bardziej prywatne, kameralne wnętrza zespołów mieszkaniowych. Tereny towarzyszące zabudowie rozproszonej są natomiast pretekstem do umieszczenia w nich funkcji rekreacyjnych. Zaproponowane formy i gabaryty zabudowy nawiązują do już istniejących w sąsiedztwie. Zwarta struktura klatkowców kontynuuje pierzeję ulicy Literackiej, punktowce w układzie rozproszonym formalnie nawiązują natomiast do układu urbanistycznego okolicznych domów jednorodzinnych. Projektowane założenie odnosi się również do zastanej kompozycji urbanistycznej i kontynuuje jej promienisty układ. Istotną cechą koncepcji projektowej jest dążenie do lokalizowania komunikacji kołowej oraz parkingów na obrzeżach kwartałów zespołów mieszkaniowych.
  • lokalizacja: Poznań ul. Koszalińska
  • zamawiający: Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
  • powierzchnia użytkowa mieszkań: 48 091 m2
  • ilość mieszkań: 960