Zagospodarowanie terenów w rejonie ulic: Bohaterów Monte Cassino i Wiertniczej

Zamierzeniem projektowym jest uzyskanie atrakcyjnej dzielnicy mieszkaniowej złożonej z zabudowy o współczesnym wyrazie architektonicznym i standardzie funkcjonalnym dostosowanym do obecnych wymogów użytkowych, przy jednoczesnym stworzeniu miejsca przyjaznego mieszkańcom. Kluczowym założeniem koncepcji jest zamiar harmonijnego wpisania się w zastany krajobraz oraz zachowanie w jak największym stopniu kameralnego charakteru miejsca. Aby to uzyskać pozostawiono wielkoskalową przestrzeń rekreacyjną wokół zbiornika wodnego, a pozostałe tereny zabudowano budynkami typu punktowego, co zapewni liczne otwarcia widokowe pomiędzy nimi, tym samym nie przysłaniając terenów zielonych.
  • lokalizacja: Katowice
  • zamawiający: BGKN
  • organizator: SARP Oddział Katowice
  • warsztaty studialno-projektowe: I Nagroda
  • powierzchnia użytkowa: 44 267 m2
  • ilość mieszkań: 1038