DL TOWER

Przeznaczeniem podstawowym obiektu jest funkcja biurowa, uzupełniającym handel oraz usługi nieuciążliwe, które zostały zlokalizowane w parterze. Budynek na planie trójkąta z zaokrąglonymi narożnikami jest usytuowany w północnej części terenu. Wejście główne we wschodnim narożniku budynku zwrócono w kierunku głównej drogi al. W. Korfantego. Budynek posiada dwanaście kondygnacji nadziemnych + jedną kondygnację techniczną na dachu oraz dwie kondygnacje podziemne z przeznaczeniem funkcji parkingu. Zamierzeniem projektowym jest uzyskanie budynku o współczesnym wyrazie architektonicznym i standardzie funkcjonalnym dostosowanym do obecnych wymogów i standardów użytkowych.
  • lokalizacja: Al. Korfantego 138
  • zamawiający : DL INVEST GROUP
  • projekt realizacyjny: trwa budowa
  • powierzchnia użytkowa: 17313 m2
  • długość, szerokość, wysokość: 65 m / 48 m / 55 m
  • ilość kondygnacji: 12 + 2 podziemne
  • miejsca postojowe: garaż / teren / suma: 99 / 187 / 286