Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych

Głównym założeniem projektowym jest nawiązanie do nowych trendów urban gardeninig oraz jednoczesne dostosowanie się do kontekstu miejsca, pobliskiego Klasztoru Franciszkanów. Zamiarem opracowania jest zapewnienie każdemu przyszłemu mieszkańcowi dostępu do własnego ogrodu oraz wspólnej zieleni pomiędzy budynkami. Możliwości uprawy własnego ogródka z dobrze zaprojektowaną zielenią zachęca do wyjścia z mieszkania i wpływa pozytywnie na rozwój więzi społecznych. Odwołano się przez to do wartości jaką jest ekologia i życie w zgodzie z naturą. Będący w sąsiedztwie klasztor to ostoja tradycyjnego uprawiania ziół, warzyw czy owoców, a także szacunku do środowiska.
  • lokalizacja: Katowice ul. Franciszkańska
  • zamawiający: TDJ Estate Sp. z o.o.
  • konkurs zamknięty: II Nagroda
  • powierzchnia użytkowa mieszkań: 12 530 m2
  • ilość mieszkań: 230