Zwodzona kładka pieszo-rowerowa nad Motławą

Lokalizacja projektowanej kładki nad rzeką Motławą to charakterystyczne miejsce o istotnym znaczeniu dla miasta Gdańska. Bliskie sąsiedztwo Starego Miasta, Filharmonii Bałtyckiej oraz kwartału pod planowaną budowę Muzeum Drugiej Wojny Światowej czyni to miejsce niezwykłym. Projekt wpisuje się u podstawy pierzei panoramy miasta, nie tworząc dla niej konkurencji wizualnej. Głównym założeniem projektowym było stworzenie kładki o jak najbardziej horyzontalnej formie. Kładka składa się z 22 identycznych segmentów wykreślonych z podziału koła a poszczególne elementy zachodzą na siebie w sposób wzajemnie się usztywniający. W rzucie poziomym kładka przyjmuje dwie formy geometryczne: okręgu (po złożeniu) oraz łuku (po otwarciu) smukle łącząc dwa brzegi – Starego Miasta i wyspy Ołowianki. Niezależnie od stanu położenia kładki, pokład jej może być ciągle użytkowany przez osoby na niej przebywające. W projekcie przewidziano realizację unoszących się na wodzie trzech platform - mobilnych scen, które symbolizują Trójmiasto.
  • lokalizacja: Gdańsk, Motława
  • zamawiający: Urząd Miejski w Gdańsku
  • projekt konkursowy: Wyróżnienie