Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych

Głównym założeniem projektowym jest aktywizacja społeczna mieszkańców Bilczy oraz sąsiadujących miejscowości. Projekt zakłada wzmocnienie tożsamości miejsca poprzez stworzenie wysokiej jakości tematycznej przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej. Budowę tożsamości miejsca oparliśmy na wykorzystaniu symboliki kamienia – naturalnego surowca od lat wydobywanego w tym miejscu. Ten trwały, ponadczasowy symbol możemy dowolnie kształtować a poddany obróbce zyskuje na wartości. Zastana historia miejsca naznaczona kamieniem w prezentowanym projekcie znajduje swoją kontynuację w przestrzennej formie zagospodarowania terenu oraz w kształtowaniu małej architektury. Drugim elementem składowym budowy tożsamości projektowanego miejsca są drzewa, które tylko w tej częsci Polski występują we wszystkich podstawowych gatunkach. Ich różnorodność formy i kolorystyki gwarantuje naturalną zmienność aranżacji terenu w zależności od pory roku.
  • lokalizacja: Bilcza
  • zamawiający: Gmina Morawica
  • projekt konkursowy: III Nagroda
  • Autorzy: Jarosław Ostrowski, Dagmara Ostrowska, Mateusz Piwowarski, Piotr Turczyn