Zagospodarowanie nabrzeża Jeziora Mikołajskiego

Projektowany obszar znajduje się na nabrzeżu Jeziora Mikołajskiego na terenie gminy Mikołajki. Główną ideą działań projektowych było połączenie centrum Mikołajek oraz okolicznej zabudowy mieszkaniowej z rekreacyjną strefą nadbrzeżną oraz marinami żeglarskimi. Projekt zakłada wykreowanie przestrzeni spełniającej funkcję obsługi żeglarskiej przeznaczonej zarówno dla indywidualnych użytkowników jak i żeglugi grupowej oraz strefy wypoczynkowej, spacerowej i rozrywkowej w formie atrakcyjnej promenady nadbrzeżnej.
  • lokalizacja: Mikołajki Al. Kasztanowa
  • konkurs architektoniczny: projekt koncepcyjny
  • zamawiający: Gmina Mikołajki
  • organizator: SARP Oddział w Olsztynie