Zagospodarowanie brzegów Jeziora Krzywego

Inspiracją dla rozwiązania obszarów, jak i samych obiektów, jest miękka forma kamieni otoczakowych ukształtowanych przez wodę. Zabudowa oraz poszczególne obiekty terenowe o umiarkowanych wymiarach rozrzucono równomiernie w obszarach zainwestowania. Przeważa zabudowa parterowa - wydziela ona kameralne przestrzenie posiadające liczne otwarcia widokowe oraz swobodne przejścia w dowolnym kierunku. Pomiędzy poszczególnymi obszarami przewidziano sieć widokowych ścieżek pieszych i pieszo-rowerowych, pełniących zimą także rolę narciarskich tras biegowych. Ścieżki o miękkich kształtach poprowadzono w pobliżu linii brzegowej lub wręcz wychodząc nad taflę jeziora. Stanowi to o atrakcyjności tras spacerowych, zapewniając zmienne perspektywy, a także dając możliwość łatwego obcowania z przyrodą w terenach trudno dostępnych. Użyto naturalnych materiałów: pomostów i elewacji drewnianych, licznych nawierzchni trawiastych oraz żwirowych. Przyjęto że znaczna część budynków będzie posiadać możliwość wejścia na tarasy urządzone na dachach, oddając niejako użytkownikom teren zajęty przez zabudowę.
  • lokalizacja: Olsztyn, Jezioro Krzywe
  • zamawiający: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie
  • konkurs architektoniczny: projekt koncepcyjny