Zabudowa pierzei Starego Rynku

Celem projektu, jest uzyskanie publicznej przestrzeni Starego Rynku oraz zabudowy zachodniej pierzei o współczesnym wyrazie, respektującej charakter miejsca i uwidaczniającej zapis historii zawarty w tkance starego miasta. Założeniem było przetransponowanie kompozycji historycznej, wyburzonej zabudowy zachodniej pierzei na współczesne środki wyrazu, z uwzględnieniem przeznaczenia i rangi projektowanego obiektu czyli jednocześnie stworzenie zabudowy komplementarnej dla istniejącego budynku Urzędu Miasta. Płyta rynku w swoim zamierzeniu stanowi ogólnodostępną, uniwersalną i wielofunkcyjną przestrzeń, pozwalającą na elastyczne jej aranżowanie i różnorodne użytkowanie. Projektowana zabudowa odnosi się do historycznej zabudowy wyburzonej pierzei , poprzez nawiązanie skalą, zaakcentowanie lokalizacji najważniejszej dominanty architektonicznej – kościoła oraz odzwierciedlenie zasadniczych podziałów historycznej fasady wraz z przybliżoną skalą i stopniem perforacji. Zabudowa stanowi przy tym współczesną w wyrazie kontynuację zabudowy obecnego budynku Urzędu Miasta, z którym utworzy zwarty kwartał.
  • lokalizacja: Stary Rynek, Bydgoszcz
  • zamawiający: Miasto Bydgoszcz
  • projekt konkursowy: Wyróżnienie
  • powierzchnia użytkowa: 10 278 m2