Siedziba Prokuratur różnego szczebla w Katowicach

Nowoczesny, zrównoważony budynek o współczesnym wyrazie architektonicznym, wpisujący się w aktualne trendy w kształtowaniu przestrzeni instytucji publicznych. Budynek takiego formatu, poprzez swoją skalę, obywatelski charakter i godność, będzie w sposób harmonijny dopełniał istniejącą tkankę miejską, tworząc nową wartość wizualną przy drodze wjazdowej do stolicy województwa. Przestrzeń, w której badane i analizowane są najcięższe naruszenia zasad moralnych, w której poszukuje się odpowiedzi i prawdy, zaowocowała zaprojektowaniem budynku monumentalnego, o prostej, czytelnej, jednoznacznej formie, który swoim wyrazem i charakterem wzbudza zaufanie, odzwierciedla rangę i powagę instytucji jaką jest prokuratura.
Jako inspiracja do sposobu kształtowania tektoniki budynku, posłużył symbol graficzny paragrafu, podstawowej jednostki redakcyjnej tekstu prawnego. Symbol paragrafu składa się z dwóch połączonych ze sobą modułów, które tworzą jedną całość z trzema wydzielonymi „wnętrzami”, z których zewnętrzne otwierają się w dwóch różnych kierunkach. Wskazany symbol graficzny, został zaimplementowany do języka architektury i posłużył jako przyjęty model w sposobie kształtowania struktury budynku. Przyjęta zasada pozwoliła na stworzenie kilku segmentów budynku odwróconych względem siebie i umieszczonych jeden nad drugim, tworząc zielone wnętrza urbanistyczne, otwarte w różnych kierunkach, pozwalające na ich należyte doświetlenie i przewietrzanie.
Budynek o oszczędnej formie „ubrano” w konturową, „diagramową” elewację, inspirowaną profilem działalności prokuratur różnych szczebli. W sposób symboliczny zapisano w niej, żmudny proces dochodzenia do prawdy i przejrzystości postępowań. Stopniowalna struktura elewacji, patrząc od najniższego poziomu ku górze, przywołuje na myśl skomplikowaną pracę prokuratury u podstaw prowadzonych postępowań, ich wielowątkowy wymiar a w rezultacie, transparentną ocenę. Przyjęta zasada rysunku elewacji, podkreśla hierarchiczność instytucji prokuratury i jej uporządkowanie. Elewacyjne lamele, które w regularny sposób rozrzedzają się ku górze, tworząc wyjątkowy efekt plastyczny, w wysublimowany sposób oddający charakter budynku, jego rangę oraz złożoność prowadzonej działalności. Kolorystykę budynku oparto na głębokiej czerni i akcentującym tektonikę elewacji kolorze czerwonym. Jako inspiracja dla takiego sposobu kształtowania kolorystyki budynku posłużyła prokuratorska toga. Czarna kolorystyka togi wraz z czerwonymi akcentami w postaci żabotu i obszyć, została przetransponowana na walor estetyczny elewacji i w finezyjny sposób nadaje budynkowi niepowtarzalnego wyrazu.
  • lokalizacja: Katowice ul. Gliwicka
  • zamawiający: Prokuratura Okręgowa w Katowicach
  • organizator: SARP Oddział Katowice
  • projekt konkursowy: I Nagroda
  • powierzchnia użytkowa : 25 820 m2
  • powierzchnia całkowita: 39 360 m2
  • etap: uzyskano pozwolenie na budowę