Śląskie Centrum Biesiadne „Stara Rzeźnia”

Stara Rzeźnia to kompleks historycznych budynków zlokalizowanych przy ul. Krakusa w Chorzowie. Zakład rozpoczął swoją działalność w 1901 roku i był najnowocześniejszym przedsiębiorstwem na Górnym Śląsku. W okresie międzywojennym zakład wyposażono w elektryczne urządzenia a tutejsze wyroby eksportowano do Anglii i Niemiec. Zamierzeniem projektowym jest stworzenie nowego miejsca o charakterze ośrodka kulturotwórczego z uzupełniającymi funkcjami towarzyszącymi. Celem nadrzędnym rewitalizacji jest promocja i kultywowanie śląskich tradycji oraz regionalnych zwyczajów w nowym wymiarze zastanego postindustrialnego dziedzictwa. Nowa jakości przestrzeni publicznej na tle śląskiej zabudowy poprzemysłowej ma na celu stworzyć unikalne w skali kraju miejsce ukazujące bogate oblicze naszego regionu. Planowana Inwestycja pn. Śląskie Centrum Biesiadne "Stara Rzeźnia" ma tworzyć przyjazne miejsce spotkań o wielofunkcyjnych programach użytkowych takich jak śląski hotel ze strefą biznesu, centrum biesiadne, tematyczne parki rekreacyjno-sportowe, deptak usługowo-handlowy oraz muzeum tradycji śląskiej.
  • lokalizacja: Chorzów ul. Krakusa
  • etap: koncepcja rewitalizacji
  • zamawiający: Inwestor prywatny
  • powierzchnia użytkowa: 44 187 m2