Modernizacji fabryki Procter & Gamble

Projekt rozbudowy strefy wejściowej wraz z aranżacją wnętrz fabryki Procter & Gamble w warszawskim Targówku. Działania projektowe, których dotyczy to opracowanie, mają na celu podniesienie jakości estetycznej i użytkowej fabryki wynikające z potrzeby rozszerzenia programu funkcjonalnego. Uwzględniając techniczne możliwości oraz oczekiwania Inwestora przyjęto następujące motywy i składowe projektu: elementy żywej natury we wnętrzu - „żywe ściany”, roślinność”, kolorystyka i grafika budząca skojarzenia z naturalnym krajobrazem, użycie naturalnych materiałów wykończeniowych, organizacja miejsc rekreacyjnych na świeżym powietrzu.
  • lokalizacja: Warszawa ul. Zabraniecka 20
  • zamawiający: Procter & Gamble Polska
  • projekt realizacyjny: obiekt oddany do użytkowania
  • powierzchnia użytkowa: 1200 m2