Projekt kamienicy z wielopoziomowym parkingiem

Współczesna kamienica o funkcji domu studenckiego z wielopoziomowym parkingiem. Bryła budynku powstała w oparciu o wnikliwą analizę nasłonecznienia oraz zastane uwarunkowania sąsiadującej zabudowy. Strefę parkingów zaprojektowano w formie spirali, która redukuje zbędną powierzchnię komunikacyjną dzięki czemu osiągnięto maksymalnie możliwą liczbę miejsc postojowych. Powyżej strefy parkingowej zaprojektowano usługi gastronomiczne z bezpośrednim wyjściem na zielony dach a zaproponowane tam nasadzenia odzwierciedlającą przeskalowany obszar Placu Wolności w Łodzi. Ze względu na znikome doświetlenie pokojów studenckich od strony północnej, wysunięto przed lico ściany wykusze, dzięki którym uzyskano efekt "falującej fasady". Kolorystyka oraz użyte materiały elewacyjne nawiązują do klasycznych podziałów elewacji kamienicy gzymsami i ryzalitami, mimo mocno zaakcentowanej strukturze fasady obiekt komponuje się z sąsiadującymi budynkami jednocześnie wprowadzając ducha nowoczesności.
  • lokalizacja: Łódź ul. Zielona
  • zamawiający : Departament Architektury i Rozwoju Biuro Architekta Miasta Łodzi
  • powierzchnia całkowita: 8915 m2