Polaricum

Projektowane założenie usytuowane jest na działce położonej w środkowej części Parku Śląskiego w obrębie Śląskiego Ogrodu Zoologicznego. Główną ideą „Polaricum” jest ochrona gatunków zwierząt polarnych oraz edukacja zwiedzających poprzez odwzorowanie naturalnych warunków środowiska okołobiegunowego. Budynek wzniesiony z nachodzących na siebie kręgów nawiązuje do Igloo - tradycyjnej formy architektonicznej dla rejonów podbiegunowych. "Polaricum" jest założeniem interdyscyplinarnym. Jego podstawową funkcją jest ochrona ex situ fauny z rejonów o klimatach okołobiegunowych. Pełni również rolę edukacyjną poprzez liczne wystawy poświęcone obszarom polarnym oraz ekspozycje charakterystycznych gatunków fauny i flory tego rejonu. Obiekt umożliwia poznanie obrazu środowiska odmiennego od tego, w jakim żyjemy. "Polaricum" jako obiekt rekreacyjny kontynuuje funkcję całego założenia Parku Śląskiego.
  • lokalizacja: Chorzów ul. Leśna
  • zamawiający: Śląski Ogród Zoologiczny
  • organizator: SARP Oddział Katowice
  • projekt konkursowy: III Nagroda
  • powierzchnia całkowita: 10 788 m2