Ośrodek Kultury i Edukacji Muzycznej

Budynek Ośrodka Kultury i Edukacji Muzycznej projektowany jest jako przebudowa wraz z rozbudową istniejącej kamienicy mieszkalnej przy ul. 1-go Maja. W projekcie zachowano zasadniczą część istniejącego budynku, w tym także fasadę frontową w całości. Nowoprojektowana część składa się z zespołu sal Instytutu Muzyki Eksperymentalnej, zlokalizowana w głębi oficyny, oraz nowoprojektowanej fasady wejściowej, wraz z formą ryzalitów od strony projektowanego dziedzińca. W centralnej części utworzono atrium, poprawiające warunki doświetlenia, oraz wprowadzające element przyrodniczy do wnętrza budynku.Zasadniczym założeniem projektowym jest utworzenie dziedzińca, spajającego wszystkie budynki oraz pełniącego funkcję wspólnej strefy przedwejściowej, stosownej do rangi obiektu. Przestrzeń ta została zakomponowana na osi przebiegającej pomiędzy istniejącym budynkiem (pałacem) a projektowaną zabudową. Dla podkreślenia tego związku, nowoprojektowana fasada wejściowa uzyskała ryzality, korespondujące z układem istniejącego, historycznego budynku Akademii Muzycznej.
  • lokalizacja: ul. 1-go Maja, Łódź
  • zamawiający: Akademia Muzyczna
  • konkurs architektoniczny: projekt koncepcyjny
  • powierzchnia użytkowa: 4288 m2