Muzeum Guggenheima

Założeniem projektowym jest uzyskanie atrakcyjnej, odpowiadającej rangą oraz potrzebom użytkowników budynku o ciekawej formie wielofunkcyjnej przestrzeni publicznej. Budynkowi nadano odpowiednią skalę oraz formę dla pełnionej funkcji przy charakterystycznej, nadmorskiej lokalizacji. Dodatkowo budynek sygnalizuje swoją obecność w mieście w sposób nie przesłaniający jego panoramy. Bryłę poddano transformacji geometrycznej aby maksymalnie wykorzystać jego płaszczyzny do celów użytkowych. Uformowany w ten sposób budynek integruje funkcje wewnętrzne z zewnętrznymi. Dwa skrajne narożniki bryły zostały podciągnięte do góry na różne wysokości, tworząc od strony zatoki dominantę oraz od strony miasta podniesioną strefę wejściową do muzeum. Dominanta pełni rolę tarasu widokowego na miasto i zatokę oraz stanowi punkt odniesienia dla pływających jednostek. Powstałe w wyniku transformacji załamania i spadki w geometrii bryły umożliwiają dostęp zwiedzającym do funkcji rekreacyjno-rozrywkowych zlokalizowanych na dachu budynku.
  • lokalizacja: Finlandia, Helsinki
  • zamawiający: The Solomon R. Guggenheim Foundation
  • konkurs architektoniczny: projekt koncepcyjny
  • powierzchnia użytkowa: 7200 m2