Ekspozycja stała ICHOT

Przedmiotem opracowania jest projekt koncepcyjny ekspozycji stałej Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu oraz koncepcji identyfikacji przestrzennej na terenie Parku Historycznego. Ekspozycja stała umieszczona ma zostać w budynku Centrum Historycznego, którego zwiedzanie poprzedza wizytę na Ostrowie Tumskim. Przyjęty sposób ekspozycji, powoduje że szczegółowy program zwiedzania powstaje samoistnie, indywidualnie dla każdego użytkownika, jako konsekwencja interakcji z ekspozycją. Rolą ekspozycji w tym modelu, jest nadanie ogólnych ram zwiedzania – merytorycznych oraz przestrzennych, oraz zaproponowanie zagadnień możliwych do rozwinięcia. Zaprojektowana ścieżka zwiedzania to przestrzenne odzwierciedlenie głównej osi narracyjnej, natomiast tematyczne „dygresje” otrzymały postać odgałęzień. Przebieg głównej trasy uzyskał oznaczenie w postaci białego oraz czerwonego pasa w posadzce, poszerzającego się na całą szerokość pomieszczenia w punktach szczególnie istotnych.
  • lokalizacja: Poznań ul. Gdańska 2
  • zamawiający: Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
  • projekt konkursowy: III Nagroda
  • powierzchnia użytkowa ekspozycji: 882 m2