Centrum Edukacyjno – Kulturalno – Sportowe

Autorskim założeniem koncepcji, jest stworzenie architektonicznej metafory lasu. Koncepcja opiera się na spostrzeżeniu, że teren inwestycji znajduje się na skraju lasu, stanowiącego tło dla projektowanego zespołu budynków, oraz będącego cennym, przyrodniczym elementem krajobrazu Chotomowa, silnie wpływając na jego charakter i stanowiąc niewątpliwie atut. „Architektoniczny las” kontynuuje naturalny las znajdujący się w sąsiedztwie inwestycji, tworząc jednocześnie bezpieczne, przyjazne, ciekawe przestrzenne środowisko, sprzyjające rekreacji i rozwojowi dziecka przez różnorodną zabawę. Uwolniono poziom parteru oraz utworzono przejścia pomiędzy budynkami, opierając wyższe kondygnacje na nieregularnie rozmieszczonych słupach – „pniach”. W utworzonej w ten sposób przestrzeni, gdzie wnętrze przenika się z zewnętrzem, od strony ulic znajdują się wejścia do budynków, a od strony dziedzińca oraz boisk powstaje atrakcyjne miejsce dla zabawy. Pomieszczenia o zasadniczych funkcjach umieszczono na wyższych poziomach kształtując z nich bryły o delikatnie łamanej sylwecie, wpisanej w formę lasu.
  • lokalizacja: Chotomów, gm. Jabłonna
  • zamawiający: Urząd Gminy Jabłonna
  • projekt konkursowy: Wyróżnienie
  • powierzchnia użytkowa: 12 150 m2