Bulwary wzdłuż rzeki Nacyny

Idea opracowania została oparta na uwarunkowaniach projektowych związanych z brakiem wystarczającej ilości brzegu do zagospodarowania. Koncepcja zakłada przeprowadzenie bulwarów (dwukierunkowa ścieżka rowerowa oraz trakt pieszy) zarówno w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Nacyny, jak również nad nią poprzez wykorzystanie ciągu podłużnych kładek. Na zaproponowany szkielet komunikacji naniesiono dwanaście punktów/ stacji tematycznych, które w swej ilości odwołują się do dwunastu miesięcy w roku i oferują odwiedzającym z każdej grupy wiekowej szereg dodatkowych atrakcji pozwalających na kreatywne oraz aktywne spędzanie czasu. Zakłada się także powstanie dodatkowych traktów, prostopadłych względem bulwaru, umożliwiających lepsze skomunikowanie obydwu brzegów Nacyny, a tym samym zwiększenie dostępności zaprojektowanych terenów rekreacyjnych.
  • lokalizacja: Bulwary rzeki Nacyny w Rybniku
  • zamawiający: Miasto Rybnik
  • organizotor: SARP Oddział Katowice
  • projekt konkursowy: II Nagroda