Budynek sali gimnastycznej w Szczecinie

Budynek został usytuowany w południowej części działki w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego budynku Szkoły Podstawowej. Projektowana część została wpisana we wspólny obrys na rzucie, nadano jej wysokość zbliżoną do wysokości istniejącego budynku. Zbudowana została z prostych form, z zastosowaniem podobnych środków wyrazu oraz tego samego podstawowego materiału - cegły ceramicznej. Budynek rozwiązano w oparciu o prostą, czytelną, porządkującą zasadę. Kolejne funkcje rozmieszczono wzdłużnie, lokalizując sale sportowe w części południowej, oraz organizując blok pomieszczeń obsługujących w pasie w północnej części budynku. W prostopadłościennej formie zaznacza się podwyższenie zachodniej części budynku o jedną kondygnację, oraz cofnięcie górnej kondygnacji oraz krawędzi dachu. Takie kształtowanie budynku pozwala funkcjonalnie oraz efektywnie wykorzystać powierzchnię zabudowy budynku, zapewniając jednocześnie odpowiednie warunki nasłonecznienia. Także ze względu na ograniczenie zacieniania, oraz dostosowanie wysokości zabudowy, budynek został pogrążony o jedną kondygnację.
  • lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 47, Szczecin
  • zamawiający: Urząd Miasta Szczecin
  • projekt konkursowy: Wyróżnienie
  • powierzchnia użytkowa: 1 870 m2