Ostrowiecki Browar Kultury

Teren opracowania uporządkowano w podziale na cztery pasy - strefy funkcjonalne. Strefa pierwsza - w północnej część działki mieści historyczną oraz nowoprojektowaną zabudowę. Strefa druga - to otwarta przestrzeń publiczna, pozwalająca na organizację imprez masowych jak i kameralnych, działań plenerowych: przedstawień, koncertów, wystaw czy happeningów. Strefa trzecia mieści przestrzeń o charakterze rekreacyjnym. Liczne elementy małej architektury, ławki, sadzawki, urządzona zieleń, sprzyjają relaksowi i zachęcają do spędzaniu wolnego czasu na wolnym powietrzu. Strefa czwarta to obsługa komunikacyjna z dojazdami i miejsca postojowymi dla samochodów, część gospodarcza, garaże i budynki gospodarcze oraz techniczne. Na ten porządkujący, pasmowy układ nałożono ukośne, przekątne przecięcie całego terenu działki. Daje ono możliwość przejścia i otwiera widok przez kompleks. W efekcie teren opracowania jest w czytelny sposób udostępniony, zachęca przechodnia do przejścia oraz do aktywnego uczestniczenia w powstałej przestrzeni publicznej.
  • lokalizacja: Ostrowiec Świętokrzyski
  • zamawiający: Gmina Ostrowiec Świętokrzyski
  • konkurs architektoniczny: projekt koncepcyjny
  • powierzchnia użytkowa: 7890 m2