Zespół budynków wielofunkcyjnych przy Alei Korfantego

Budynek o nieregularnym rzucie z wyodrębnioną wieżą, w miejscu gdzie plan określa lokalizację dominanty wysokościowej, tworzy uzupełnienie zachodniej pierzei Al. Korfantego. Budynek łączy w sobie różne uzupełniające się funkcje. W dolnych partiach budynku (piętra 0-2) zakłada się lokalizację funkcji handlowo – usługowych, przy założeniu, że lokale handlowe nie przekraczają powierzchni 1000 m2. Pozostałe funkcje skupione na tych poziomach to usługi z zakresu kultury, gastronomii i rozrywki, informacji turystycznej oraz działalności wystawienniczej. Na wyższych piętrach (od 3 kondygnacji) miejsce zająć ma część mieszkalna średniej klasy, część biurowa klasy A oraz część administracyjna (piętra 3-12), a na kolejnych część hotelowa min. 3* (piętra 13-34). Przedostatnia kondygnacja – 35 - należy do restauracji będącej jednocześnie punktem widokowym. Ostatnia kondygnacja budynku skupia funkcje techniczne. Wieża wyrasta z 11-metrowej podstawy podciętej na poziomie najniższych kondygnacji, gdzie przebiega wewnętrzny otwarty pasaż, zapewniający swobodny ciąg pieszy biegnący przez wnętrze projektowanej przestrzeni ogólnodostępnej przeplatającej się z budynkiem.
  • lokalizacja: Katowice, Aleja Korfantego
  • zamawiający: Inwestor prywatny
  • projekt koncepcyjny: konkurs zamknięty
  • powierzchnia całkowita: 104 952 m2
  • ilość kondygnacji nadziemnych / podziemnych: 36 / 2
  • wysokość wieży: 145 m