Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Kluczowym założeniem projektu, jest wpisanie się bryłą budynku w obszar terenu, wyznaczony przez ulicę Raciborską, granicę działki od strony zachodnio-południowej, linię łączącą budynki ASP przy ul. Koszarowej oraz ul. Raciborskiej. Obszar ten ma kształt trójkąta równobocznego, co jest źródłem koncepcji rozwiązania budynku na rzucie o tym kształcie. W południowej części działki utworzono plac, stanowiący strefę przedwejściową oraz miejsce ekspozycji form przestrzennych. W posadzce i ukształtowaniu placu podkreślono pas stanowiący pasaż, łączący istniejące budynki ASP. Trójkątna w rzucie bryła budynku posiada od strony placu głęboki podcień, zaznaczający wejście główne. W centrum budynku znajduje się hall, otwarty na całą wysokość budynku. Przy jednym boku hallu zlokalizowano klatki schodowe, szyb windowy oraz węzły sanitarne. Komunikację poziomą stanowią otwarte na hall galerie, przebiegające wzdłuż skrzydeł z pomieszczeniami użytkowymi.
  • lokalizacja: Katowice, ul. Raciborska 37
  • zamawiający: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
  • projekt konkursowy: II Nagroda
  • powierzchnia całkowita: 6226 m2
  • powierzchnia użytkowa: 5022 m2