Centrum Geoedukacji – Geopark Kielce

Podstawowym założeniem, którym kierowano się przy projektowaniu budynku Centrum Geoedukacji, jest idea zachowania zastanego, zielonego, pagórkowatego krajobrazu. W tym celu forma budynku została całkowicie wpisana w skarpy terenowe, znajdujące się na obszarze przeznaczonym pod zabudowę. Pokryty zielenią strop wraz z istniejącymi skarpami tworzy jedną, delikatnie narastającą powierzchnię. Krawędź stropu unosząc się nad zboczem skarpy otwiera wnętrze budynku, zapewniając dostęp oraz naturalne oświetlenie. Obecność budynku w otoczeniu jest także dyskretnie zaznaczona poprzez ostry narożnik, odrywający się od powierzchni terenu w miejscu, gdzie została ustalona w MPZP dominanta kompozycyjna. Ukształtowanie terenu wyznacza także przestrzeń wejściową budynku, znajdującą się po jego południowo-zachodniej stronie. Szeroki, utwardzony pas przebiegając wzdłuż krawędzi budynku oraz skarpy, prowadzi do wejścia zwiedzających z parkingu a w dalszym odcinku łączy wyjścia do budynku z trasą turystyczną wyznaczoną na terenie wietrzni.
  • lokalizacja: Kielce ul. Daleszycka 21
  • zamawiający: Geopark Kielce
  • projekt konkursowy: III Nagroda
  • powierzchnia całkowita: 2965 m2
  • powierzchnia użytkowa: 2250 m2

Centrum Prywatności

Niezbędne

Pliki cookies niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszej strony internetowej. Są to m.in. pliki, które pozwalają zapamiętać Twoje preferencje, ustawienia, zgody, itp.

Dzięki tym plikom możemy m.in. wyświetlić Ci to okno z ustawieniami prywatności.

GDPR, WordPress

Marketingowe

Dzięki plikom cookies od poniższych operatorów, możemy skuteczniej oferować nasze usługi zainteresowanym klientom. Pliki te w żaden sposób nie identyfikują konkretnych osób. Mogą posłużyć do profilowania reklam i komunikatów marketingowych, które Ci wyświetlamy.

Np. jeśli zauważymy, że zainteresowała Cię nasza oferta, poniższe pliki cookies pozwolą nam wyświetlić Ci baner oferujący zniżkę na nasze usługi.

Marketingowe, Google AdWords Conversion, Google Dynamic Remarketing, DoubleClick, DoubleClick Ad Exchange, Google AdWords User Lists

Analityczne

Dzięki plikom cookies od poniższych operatorów, możemy udoskonalać naszą stronę internetową i podejmować świadome decyzje dot. rozwoju naszej oferty. Poniższe narzędzia zbierają wyłącznie zanonimizowane dane (czyli takie, których nie można wykorzystać do identyfikacji konkretnej osoby). Dane te mogą zawierać informacje o sposobie korzystania z naszej strony internetowej (np. czas spędzony w witrynie, odwiedzone zakładki, podjęte działania, wykonane kliknięcia, geolokalizacja dostawcy internetowego, informacje o urządzeniu, itp.).

Analityczne, Google Analytics, Google Audiences