profil działalności naszego biura projektowego

Wykonujemy wielobranżowe projekty budowlane, wykonawcze oraz powykonawcze dla nowoprojektowanych obiektów jak i budynków istniejących w zakresie przebudowy, rozbudowy, nadbudowy czy remontu. Zakres projektu obejmuje wszystkie branże: architekturę, konstrukcję, instalacje sanitarne, elektroenergetyczne oraz drogowe wraz z ich koordynacjami.

 

Sporządzamy wnioski o wydanie Decyzji o pozwolenie na budowę oraz monitorujemy proces jej uzyskania. Występujemy o warunki techniczne oraz składamy wnioski o uzyskanie Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (WZiZT) oraz przechodzimy przez wszystkie konieczne procedury administracyjne.

 

 

Oferujemy wielowariantowe projekty koncepcyjne ułatwiające Inwestorowi podjęcie dalszych kroków co do przyszłej inwestycji. Zakres oraz formę koncepcji ustalamy indywidualnie wspólnie z Inwestorem.

 

Przygotowujemy analizy chłonności działek wraz z analizami nasłonecznienia i przysłaniania. Przed zakupem przez Inwestora nieruchomości badamy opłacalność przyszłej inwestycji oraz informujemy o potencjalnych zagrożeniach. Sprawdzamy techniczne możliwości oraz dostępność mediów.

Doradzamy w sprawach technicznych oraz formalno-prawnych z zakresu obowiązujących przepisów Prawa Budowlanego i Rozporządzeń technicznych oraz w kwestiach rozwiązań materiałowo-budowlanych. Analizujemy poprawność rozwiązań projektowych.

Projektujemy wnętrza prywatnych mieszkań i domów oraz powierzchni komercyjnych. Zakres projektu ustalamy Indywidualnie z Inwestorem. Proponując wielowariantowość rozwiązań projektowych czuwamy nad budżetem Inwestora. Kompleksowo zapewniamy najwyższej jakości wykonawstwo przy realizacji naszych projektów.

W trakcie prowadzenia nadzorów autorskich na budowie dbamy o poprawność prowadzenia robót budowlanych zgodnie z zobowiązującymi przepisami oraz z zatwierdzoną dokumentacją budowlaną. W razie konieczności wprowadzamy rozwiązania zamienne i opracowujemy dokumentację zamienną dla powstałych utrudnień wykonawczych.

Przygotowujemy pełną dokumentację budowlaną niezbędną do uruchomienia procedur przetargowych, prowadzenia rozmów z kredytodawcą czy firmami wykonawczymi. Wykonujemy przedmiary robót, kosztorysy uproszczone, szczegółowe, specyfikacje techniczne wykonywania robót.

lokalizacja naszych projektów

Centrum Prywatności

Niezbędne

Pliki cookies niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszej strony internetowej. Są to m.in. pliki, które pozwalają zapamiętać Twoje preferencje, ustawienia, zgody, itp.

Dzięki tym plikom możemy m.in. wyświetlić Ci to okno z ustawieniami prywatności.

GDPR, WordPress

Marketingowe

Dzięki plikom cookies od poniższych operatorów, możemy skuteczniej oferować nasze usługi zainteresowanym klientom. Pliki te w żaden sposób nie identyfikują konkretnych osób. Mogą posłużyć do profilowania reklam i komunikatów marketingowych, które Ci wyświetlamy.

Np. jeśli zauważymy, że zainteresowała Cię nasza oferta, poniższe pliki cookies pozwolą nam wyświetlić Ci baner oferujący zniżkę na nasze usługi.

Marketingowe, Google AdWords Conversion, Google Dynamic Remarketing, DoubleClick, DoubleClick Ad Exchange, Google AdWords User Lists

Analityczne

Dzięki plikom cookies od poniższych operatorów, możemy udoskonalać naszą stronę internetową i podejmować świadome decyzje dot. rozwoju naszej oferty. Poniższe narzędzia zbierają wyłącznie zanonimizowane dane (czyli takie, których nie można wykorzystać do identyfikacji konkretnej osoby). Dane te mogą zawierać informacje o sposobie korzystania z naszej strony internetowej (np. czas spędzony w witrynie, odwiedzone zakładki, podjęte działania, wykonane kliknięcia, geolokalizacja dostawcy internetowego, informacje o urządzeniu, itp.).

Analityczne, Google Analytics, Google Audiences